ລະບົບການເຊື່ອມພືດຫມູນວຽນແບບ Ultrasonic Rotary 35Khz