ຕົວປ່ຽນສັນຍານ ultrasonic ຂະ ໜາດ 40Khz ດ້ວຍ Booster